Slavnostní ceremoniál předání medailí za věrnost proběhl na letohradském zámku. Ocenění přijali vyznamenání z rukou ředitele krajského hasičského sboru brigádního generála Miroslava Kvasničky a letohradského starosty.

Medaile za věrnost třetího stupně obdrželi Martin Motyčka Miroslav Nečas ze svitavského územního odboru. Další dva ocenění, Tomáš Nečas a Radek Svojanovský, si odnesli medaile za věrnost druhého stupně.

Celkem bylo oběma stupni medailí odměněno dvacet šest příslušníků sboru, mezi nimi i dvě ženy.

Kolony na hlavním silničním tahu I/35.
Jedna, druhá, třetí... Řidiči stojí v kolonách na silnici I/35