„Spodní ocelové nosníky byly ve špatném stavu a musely být provizorně podepřené. Museli jsme je nechat vyměnit,“ řekl starosta Jaroslav Martinů.

Původní asfalt na mostě nahradí dřevěné fošny. Ocelový most nýtované konstrukce z roku 1901 je od minulého roku technickou památkou. V současné době slouží jen chodcům, i když v minulosti byl silniční.