Lidé chtějí nápravu

„Břeh by měl být uklizený, všude je vzrostlá tráva a naplaveniny. „Navštívil jsem ohledně té věci starostku, abych se dozvěděl, jestli se s tím bude něco dělat, ale odešel jsem s nepořízenou,“ zlobí se důchodce Zdeněk Havelka, jehož dům je častou překážkou rozvodněné Svitavy. Břeh je v současné době částečně posekán a uklizen, ale na mnoha místech ještě na úklid nedošlo. „Za prioritu považuji pročištění říčního koryta, aby se zabránilo dalšímu rozvodnění. To postihuje především domy v těsné blízkosti řeky.

Povodí Moravy na náš nátlak slíbilo, že tento nebezpečný stav vyřeší,“ vysvětluje dění kolem vodního živlu starostka Stanislava Vaněčková. Letos Povodí Moravy zpracuje projekt, aby došlo ke zlepšení průtoku mezi Svitavami a Hradcem nad Svitavou při větším množství vody. Tento úsek je nejkritičtějším místem toku. Problémová místa minulý měsíc navštívili vodohospodáři.

Po úpravě koryta by se již Hradečtí neměli obávat přívalových srážek. Do té doby zaměstnanci obecního úřadu zanedbané břehy posekají. Z důvodu malé kapacity najatých pracovníků se úklidové práce provádí po etapách, proto je zde tráva značně přerostlá a technika si s ní mnohdy neporadí.