„S obyvateli sídliště jsme měli několik sezení, kde mohli vyjádřit své názory, co je na jejich okolí nejvíce tíží a čím máme začít. Odpovědí byly jednoznačně chodníky," uvedl místostarosta města Pavel Čížek. 
 

Tato rekonstrukce zahájila regeneraci dalších veřejných ploch v lokalitě.

Rekonstrukce nových chodníků na sídlišti spočívala v kompletní výměně konstrukčních vrstev stávajících chodníků s položením nové dlažby. Finální částka dokončeného díla dosáhla výše 2,5 milionů korun.
„V některých místech se zvětšily i šíře chodníků 
a jsou vybudované bezbariérové nástupy," dodal místostarosta Pavel Čížek.
 

Momentálně je připravená i projektová dokumentace na další etapu rekonstrukce chodníků, a to na ulicích Marie Majerové 
a Marie Pujmanové, na které se zároveň připravuje i úprava silnice. Cílem těchto prací je rozšířit parkovací místa a zavést zpomalovací bezpečnostní prvky.


„Veškeré realizace budou pokračovat v příštím roce, 
a to s ohledem na finanční možnosti rozpočtu," řekl k opravám Pavel Čížek.