„Výstavbou činžovních domů v areálu bývalé Tabačky by vznikla velká koncentrace lidí, aut, velká prašnost i zvýšení hluku, velké zastínění a omezení slunečního záření pro větší část ulice,“ uvádí nespokojení obyvatelé v petici.

Radnice podle starosty Davida Šimka do stavebního řízení zasahovat nemůže. „Město nedisponuje žádnými pravomocemi, kterými by mohlo zasahovat do probíhajícího řízení, není vlastníkem žádného z pozemků určených pro stavbu bytového domu,“ vysvětluje David Šimek. Územního řízení se jako obec účastní ze zákona a současně jako vlastník sousedního pozemku.

„Co se týká záměru výstavby, město neuplatňovalo žádné námitky,“ pokračuje starosta s tím, že výstavba není nijak v rozporu s územním plánem. „Plocha je určená převážně pro bydlení a občanské vybavení,“ připomíná Šimek.

Nespokojení obyvatelé vilek v Chelčického ulici seznámili na květnovém zasedání s peticí i svitavské zastupitele. Radnice se proto rozhodla, že nechá možný vliv výstavby bytového domu na okolí nezávisle posoudit.

„Pokud bude zjištěno, že dopad navrhované stavby je nepřiměřený, uplatní město toto zjištění u stavebního úřadu v rámci probíhajícího územního řízení,“ ujišťuje v odpovědi David Šimek. To se však týká pouze posledního ze tří bytových domů, které mají na lokalitě vyrůst. U dvou už je řízení ukončeno.

Současně radnice vyvolala jednání s developerem. „Rada města stavebníkovi v rámci zachování dobrých sousedských vztahů navrhne přehodnocení záměru, a to včetně dvou bytových domů, o jejichž umístění již bylo pravomocně rozhodnuto,“ vysvětluje starosta. Schůzka by měla proběhnout kolem poloviny června. Podle Davida Šimka však půjde spíše o pokus dosáhnout vzájemné dohody. „Rada města nebude při tomto jednání v nadřazeném postavení, nemůže stavebníkovi cokoliv nařizovat,“ připomněl ještě starosta Šimek.

Alternativní posouzení oslunění, které si město nechalo zpracovat na vlastní náklady, už radnice má. Podle starosty se však to, že by výstavba bytovek neúnosně zastínila rodinné domky v ulici, neprokázalo. „Nechali jsme změřit výšku stromů před konkrétními vilkami. Z posouzení vyplynulo, že světlo je v normě. Pozvali jsme i geodety, aby změřili výšky okolních domů. Ukázalo se, že bytové domy, které tedy mají vyrůst, jsou v obdobných výškách jako okolní zástavba,“ uzavřel David Šimek.