Obyvatelé rodinných domků v sousední Chelčického ulici, které místní neřeknou jinak než Kaštanka, se však plánovanou výstavbou cítí ohroženi. „S výstavbou, která je omezením naší osobní svobody, zásadně nesouhlasíme. Žádáme, aby představitelé vedení města a odboru výstavby vzali na vědomí naše námitky a vrátili se k původnímu plánu výstavby rodinných domků, jak bylo původně zveřejněno. Jednání i stavba nám připomínají sedmdesátá léta,“ říká Dagmar Martinková, která zastupuje obyvatele všech třinácti domů v ulici.

Podle majitelů rodinných domků tím rovněž klesne tržní cena jejich nemovitostí. „Pořídit si dnes rodinný dům s malým pozemkem není levná záležitost. Je to celoživotní odříkání a spoření. O plánované výstavbě jsme nebyli informováni ani písemně vyrozuměni. Odbor výstavby se hájí, že jednal v souladu se zákony. Ale bylo to o nás bez nás, jak je to u nás zvykem,“ zlobí se lidé.

Na plánované výstavbě tří bytových domů, které mají podle projektové dokumentace vyrůst přímo naproti jejich vilkám, těsně na hranice pozemku, kde dnes stojí zhruba třímetrová zeď, jim vadí několik věcí. „Výška těchto činžovních domů má být šestnáct a půl metru. Celá jižní strana by byla celoročně vysokou stavbou zastíněna. Velkou prašností, pohybem aut a osob se velice zhorší životní prostředí. Absencí slunečního záření vzniknou obyvatelům vyšší náklady na topení a svícení. Navíc se počítá s likvidací čtyřiadvaceti sedmdesát let starých kaštanů. Z ulice, která je vyhledávaná pro procházky, se stane mrtvá ulice. Ale hlavní je psychická újma,“ shrnuje výhrady obyvatel Dagmar Martinková.

Město i odbor výstavby, který v územním řízení zastupuje v přenesené pravomoci stát, se proti nařčení brání. „Jako město jsme jedním z účastníků řízení. Jedná se o soukromý pozemek, na němž je podle územního plánu povolená výstavba bytových a rodinných domů, takže si tam vlastníci v rámci územního plánu mohou stavět, co uznají za vhodné,“ vysvětluje starosta David Šimek.

Podle vedoucího odboru výstavby svitavského městského úřadu Romana Poláčka byli obyvatelé z Chelčického ulice účastníky řízení už od jeho začátku, tedy i v případě prvních dvou bytových domů. „Účastníky řízení byli, jen se jim podle správního řádu oznámení doručovalo veřejnou vyhláškou. U třetího domu, kde bylo účastníků méně než u předchozích dvou domů, takže řízení už nesplňovalo kritéria pro řízení s větším počtem účastníků, byli proto obesílaní jednotlivě,“ upřesňuje Poláček.

Pokud jde o námitku obyvatel domků, že stavbou bytových domů dojde k zastínění jejich nemovitostí, musí s tím podle Romana Poláčka počítat už projektant při tvorbě projektu. „Za to, že domy budou splňovat všechny normy a předpisy, je odpovědný projektant. Podle jeho vyjádření se předpokládá, že k omezení nedojde. Nicméně pro vyřešení námitek účastníků zadal žadatel nezávisle odborné osobě zpracování posudku,“ říká vedoucí svitavského odboru výstavby.

„U prvních dvou domů to vycházelo, že k omezení nedojde. U třetího domu vyslovili účastníci řízení obavy, takže žadatel zajišťuje zpracování posouzení jak z hlediska oslunění, tak z hlediska omezení, co se týká denního světla. Účastníci budou mít právo se k výsledkům vyjádřit. Stavební úřad je ještě neobdržel,“ ujišťuje Roman Poláček.

Jeho slova potvrzuje i starosta David Šimek: „V rámci územního řízení jsme jako město požádali o vytvoření studie oslunění, která by měla ukázat, jak hodně bude tato ulice zastíněná.“

Obyvatelům vilek se rovněž nelíbí, že kvůli stavbě má být vykácená kaštanová alej v ulici. „Zeleň je už dlouhodobě určená ke skácení, protože je ve špatném stavu. Zatím ji tam ponecháváme, nicméně je to otázka času, kdy bude muset být nahrazena zelení novou. Ačkoliv se na první pohled možná někomu zdá, že je v dobrém stavu, není to tak,“ sdělil David Šimek.

Ke kritice lidí, že nemají u úřadů žádné zastání, starosta říká: „Je to záležitost výkonu státní správy, nemáme žádnou pravomoc do toho zasahovat. Výkon státní správy ovlivňovat nemůžeme.“