Ačkoliv se na projektu pracovalo od roku 2014, samotná stavba začala o tři roky později.

„Objevily se problémy. Byly potíže se založením základů stavby z důvodů přítomnosti tekutých písku a vysoké hladiny spodní vody. Došlo ke změně projektu, přesto i nadále docházelo k neplnění harmonogramu prací ze strany dodavatele,“ sdělil starosta obce Petr Nárožný. I přes obtíže se stavbu podařilo letos v červnu dokončit.

Tereza Ryšanová