V rodišti hudebního skladatele Bohuslava Martinů se chystají velké oslavy. Příští rok uplyne padesát let od úmrtí světově známého komponisty. Výročí si lidé připomenou na mnoha akcích. Ducha hudebního velikána potkají v Poličce na každém kroku. V dubnu se otevře v muzeu Centrum Bohuslava Martinů.

Expozice v muzeu vznikla v roce 1957 a před dvěma lety ji archiváři kompletně rozebrali. Nyní řemeslníci dokončují rekonstrukci prostor. „Na obnovu jsme získali z Evropské unie dotaci asi dvacet šest milionů korun. Chceme muzeum více otevřít veřejnosti. Nové expozice o životě a díle skladatele proto budou interaktivní. Mimo jiné počítáme s hudebním sálem a novinkou je třída Bohuslava Martinů. Muzeum totiž sídlí v budově, kde v minulosti bývala měšťanská škola,“ přibližuje projekt David Junek, ředitel poličského muzea. V budově navíc vznikne nový archiv a badatelna. Depozitář umožní zkoumání cenných rukopisů a originálních partitur Bohuslava Martinů. „Program zpestříme otevřením muzejní zahrady,“ dodává David Junek.

Program oslav není jen v režii muzea a města. Na akci se podílejí také žáci z umělecké školy, kteří nacvičují balet, a organizátoři z Tylova domu. Ruku k dílu přiložil i knihovník Jan Jukl. „Připravujeme křest knihy Otvírání studánek. V knihovně otevřeme zákoutí Bohuslava Martinů, kde budou moci bádat laici. Chystáme také cyklus speciálních přednášek s Jiřím Černým,“ uvedl Jan Jukl.

Rok oslav zahájí v únoru koncert Štefana Margity s Kateřinou Englichovou. Dvacátého osmého srpna vystoupí v Poličce filharmonie z Pardubic s koncertem Potkal jsem jeseň. Jedná se o večer z tvorby Bohuslava Martinů v den 50. výročí jeho úmrtí.

Příští rok bude v Poličce ve znamení oslav Bohuslava Martinů. Během slavností se otevře Centrum Bohuslava Martinů. Včera na radnici představil Vladimír Slivka z náchodské agentury logo centra. Grafici hledali netradiční náměty. „S muzikoložkou Lucií Jirglovou jsme se dostali ke kresbám Bohuslava Martinů. Jsou to pěkné karikatury, které jsme v logu využili,“ říká Vladimír Slivka. Logo představuje krychli, jenž symbolizuje prostor. Nápis Centrum Bohuslava Martinů je stylizováno jako otevřená kniha, kterou si čte skladatel coby karikatura. Všechny autokarikatury Martinů jsou typické výrazným nosem a stylizací do podoby myši.