„Zastavili jsme se na radnici, finančním úřadě i na správě sociálního zabezpečení,“ uvedla Blanka Homolová. Tři písmena K+M+B napsali koledníci i na dveře kanceláře starosty Jiřího Brýdla. Málokdo ale dnes ví, že písmena neznamenají jména Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se mezi lidmi traduje. Jde o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“ čili Kristus žehnej tomuto domu. Skupinky Tří králů se vydají o víkendu ještě do ulic v Litomyšli a Poličce, kde je doprovodí průvod s koňmi.

Tisková zpráva: Do zasněžených ulic vyšli první tříkráloví koledníci

V těchto dnech vycházejí do zasněžených ulic našich měst a obcí první tříkráloví koledníci. Přinášejí do domácností a kolemjdoucím radostnou zvěst vánočních svátků a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita ČR podeváté a s koledníky se budou lidé potkávat až do 11. 1. 2009. V Hradci Králové požehná tříkrálovým koledníkům na cestu otec biskup Mons. Dominik Duka OP v úterý 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Pardubické koledníky „vyslal do světa“ pomocný biskup Mons. Josef Kajnek už v neděli 4. ledna. Požehnání u betléma na Pernštýnském nám. za účasti primátora Pardubic ing. Jiřího Demla a tříkrálový průvod s koňmi městem zahájil letošní Tříkrálovou sbírku na Pardubicku. Tři králové na koních tradičně povedou průvod koledníků také ulicemi Poličky (10.1.). Vánoční příběh znovu ožije v představení živého betlému v Kutné Hoře (8.1.) a Humpolci (10.1.). Na mnoha místech doprovázejí sbírku tříkrálové koncerty (6.1.-Ústí n. Orlicí., 8.1.-Litomyšl, 9.1.-Náchod, 10.1.-Hradec Králové a Přibyslav, 11.1.-Pardubice a Přelouč). Představení „Čtvrtý z Mudrců“ posedmé završí sbírku ve Velké Losenici (11.1.). V Pardubicích opět probíhají Tříkrálové dny v Domě techniky (4.–11.1.). Bezmála dva tisíce skupinek tří králů vysílají do ulic charity v královéhradecké diecézi. Skupinky tří králů chodí podle tradice od domu k domu nebo koledují v ulicích. Finanční příspěvky vybírají do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a dárce obdarovávají drobnou pozorností. Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Například v Hradci Králové a okolí budou občané přispívat na podporu Domova pro matky s dětmi, na Pardubicku na podporu domácí hospicové péče, v Červeném Kostelci koledníci vybírají příspěvky na zdravotnický materiál a vybavení Hospice Anežky České. O dalších záměrech charit a doprovodných akcích sbírky v královéhradecké diecézi více na www.hk.caritas.cz. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v České republice. O průběhu této sbírky na území celé ČR více na www.trikralovasbirka.cz nebo také na www.charita.cz. Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny. Sbírku letos provází nová propagační kampaň, která vychází z orientálního umění skládaného papíru – origami. Více na www.trikralovasbirka.cz. Jana Karasová