Už 4. ročník Svatebního veletrhu v areálu zdejšího Zámeckého návrší představil současné trendy nejen ve svatební choreografii, odívání a organizaci stavebního dne, ale poskytl i množství inspirace pro jiné oslavy nebo dětské párty.

Samozřejmostí byl bohatý doprovodný program.