Na životní výročí obyvatel nezapomínají ani zastupitelé obce. Ti přišli jubilantce gratulovat ve čtvrtek. Starosta Jiří Švihel společně s místostarostou Jiřím Samkem přáli oslavenkyni do dalších let pevné zdraví a pohodu. Společně s gratulací předali květiny s dárkovým balíčkem. (pk)