Dnes zde malé pacienty vyučuje Ludmila Opršálová. „Práce s nemocnými školáky je úplně jiná, než výuka v běžné škole. Vyučuji podle individuálních plánů a pouze se svolením lékaře. Někdy se učíme ve víceúčelové místnosti, jindy přímo na pokoji u lůžka,“ uvedla učitelka Opršálová, která také plní tak trochu roli psychologa nebo prostředníka mezi dítětem a lékařem. Díky škole při nemocnici žáci při hospitalizaci nezameškají tolik učiva a návrat do jejich kmenových tříd není tolik náročný. Za půl století se nemocniční škola velmi proměnila. Podle Evy Havlíkové, manažerky kvality svitavské nemocnice, jsou změny především v tom, že malí pacienti zůstávají v nemocnici většinou s rodiči nebo prarodiči. Navíc doba hospitalizace se snižuje na nezbytné minimum a mnohé děti se léčí ambulantně. Včera mezi nemocné přišli jejich vrstevníci ze speciální školy, ke které patří nemocniční škola od roku 2000. Pobavili je písněmi z pohádek i v romštině. Největší úspěch ale měl malíř Jan Lušovský se soutěží v hádání obrázků. Ten ostatně za dětmi do svitavské nemocnice přichází pravidelně.