Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka, který se schází jednou za tři roky. „K hlavním tématům patřila změna názvu organizace, členství ve světových skautských organizacích, ale také nové stanovy organizace, které vyplývají z potřeby nastavené novým občanským zákoníkem," informoval Petr Vaněk, místostarosta Junáka.

Delegáti na sněmu rozhodli, jak se bude organizace dále jmenovat. „Budeme se jmenovat Junák – český skaut, s doplňkem z. s., zapsaný spolek," vysvětlil Petr Vaněk. Doplněk bude nyní u spolků běžný, jako je třeba u akciových společností. Podle místostarosty o novém názvu bratři a sestry rozhodli velmi výraznou většinou. „Je to název, ke kterému se vracíme. Před sto lety byl založený první oficiální skautský spolek, který se jmenoval Junák – český skaut," uvedl Petr Vaněk. Původní Junák – svaz skautů a skautek byl údajně příliš dlouhý.

Diskuze kolem změny názvu byla podle některých účastníků bouřlivá. „Spousta lidí má zmatek, kdo patří k junákům, kdo ke skautům. Tak jako je pro některé junák srdeční záležitostí, tak skaut je podle ostatních srozumitelný," poznamenala Jana Dvořáková, vedoucí skautského střediska v Litomyšli. Pro Miloše Říhu z Prahy nebyl nově zvolený název favoritem. „Neměl jsem konkrétní protinávrh. Myslím si ale, že název, který jsme zvolili, je správný, můžeme se na něm všichni shodnout," řekl Miloš Říha s přezdívkou Šípek.

Delegáti také diskutovali o strategii směřování Junáka do roku 2022, které si potřebovali ujasnit, aby se jí mohli do budoucna řídit.  

Definice výchovy

„Diskuze probíhají už od podzimu. Konaly se sněmy v jednotlivých městech, okresech a dále v krajích. V nových stanovách se řeší spousta zajímavých věcí, jak definovat skautskou výchovnou metodu, jestli vychovávat děti v malých skupinkách vrstevníků nebo v malých skupinkách, protože někde mají děti i různého věku, až po to, jak bude vyšší organizační jednotka ručit za dluhy jednotlivých poboček a podobně," sdělila Jana Dvořáková, vedoucí skautského střediska v Litomyšli.

Valný sněm přijeli pozdravit také hosté. Nechyběl ani hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Vzpomínal na skautský tábor u Hraničního potoka. Tehdy jako vlče poznával přírodu, táborové hry, učil se uzly a získal nové kamarády. „Skautu vděčím za to, že mám přátele, se kterými trávím mnoho času a kterých si vážím," dodal Martin Netolický. Ocenil, že skautská základna překročila padesátitisícovou hranici. „Přeji vám dostatek zvídavé mládeže a nadšené vedoucí plné energie, kteří dokážou děti motivovat," dodal Martin Netolický.

Skauti v parlamentu

Zcela poprvé se skautského sněmu zúčastnil i ministr školství. „Považuji to za svoji milou povinnost, protože děláte velmi záslužnou práci," hodnotil činnost  skautů Marcel Chládek, ministr školství. Slíbil, že do oblasti podpory mládeže navýší rozpočet o patnáct milionů korun. Na větu, že se rád stane členem skautského oddílu, zareagoval pražský senátor Petr Bratský, coby člen parlamentní skautského oddílu. Předal ministrovi skautský šátek, který patří k základní výstroji skauta. „Stane se jedním z nás a příště přijede nejen jako ministr, ale třeba jako delegát," předvídal Petr Bratský.

A proč si organizátoři vybrali právě Litomyšl? „Každé tři roky sněmujeme někde jinde. Skauti z různých míst země se ucházejí o to, aby mohli hostit hlavní sněm. Litomyšlští dělají výborně skauting, ale také nabídli místo a servis, který byl vyhodnocený jako nejlepší," uvedl místostarosta Junáka Petr Vaněk.

Účastníci si kvůli dlouhým jednáním město moc neužili. „Rozhodujeme o budoucnosti naší největší organizace pro děti, která má poslání skrze výchovu zlepšovat svět. Je fajn u toho být," mínil  Miloš Říha z Prahy.