Silné mrazy a vysoká pokrývka sněhu způsobily zatemnění v rybnících. Dochází ke spotřebování kyslíku rozkladnými procesy ve vodě a zhoršily se podmínky pro ryby. „Naším úkolem je buď nasazovat provzdušňovací techniku, nebo prořezávat led, aby se dostalo světlo do rybniční vody a probíhala fotosyntéza. Děláme to proto, aby se zlepšily hydrochemické parametry vody a vylepšily se životní podmínky ryb a jiných vodních organismů,“ vysvětluje Oldřich Holcman, ředitel Rybářství Litomyšl.

Motorové pily

Rybáři vytvářejí díry v ledu většinou motorovými pilami. Sekery dnes používají jen zřídka. Otvory poté označují výstražnými páskami.
Led prosekávají i v Poličce. Rybníky se kromě okysličení zbaví plynu. „Když je málo kyslíku, ryby zbytečně plavou a ztrácí energii. Může dojít i k úhynu. Led prosekáváme dvakrát týdně. Při současných podmínkách to stačí,“ uvedl Jaroslav Martinů, předseda rybářského sdružení Vysočina z Poličky. Nyní je led na Synském rybníku silný asi dvacet pět centimetrů.

V Křenově se o rybník starají místní rybáři. Rybník si totiž od obce pronajali. Používají speciální zařízení, které víří a okysličuje vodu. Ta pak v místě, kde stroj pracuje, nezamrzá. „Do přístroje naši rybáři investovali peníze sami. Zařízení udržuje otvor v ledové vrstvě o rozměru asi deset krát deset metrů,“ dodal starosta Jaroslav Štefl.

Zamrzlé rybníky bývají zvláště o víkendech plné bruslařů. Lidé by se ale měli chovat obezřetně. Hrozí totiž prolomení ledu. Proto k některým vodním plochám správci umísťují výstražné cedule. Informují o úplném zákazu vstupu, nebo vstupu pouze na vlastní nebezpečí. Většinou ale doporučují bruslení spíše v okrajových částech rybníků. Bezpečný led je podle odborníků až od deseti nebo patnácti centimetrů.
Na některých rybnících ve svitavském okrese je v současné době hodně sněhu nebo nekvalitní led a bruslit na nich zatím nelze.