Investice za více než 300 milionů korun má jasné obrysy, podzemní parkoviště už je „pod střechou“ a 25. září na něm byla zahájena betonáž monolytické desky, která potrvá asi tři týdny. Poté proběhnou izolační práce a montáž sloupů ocelové konstrukce budoucího autobusového nádraží.

V podzemí se osazují obrubníky a buduje se výtahová šachta. Za čtrnáct dní by měly být zahájeny výkopové práce na kruhovém objezdu s vjezdem do podzemí.