Celou akci měla na starost Lenka „Krťa" Waltová, která s týmem DDM připravila pro děti pestrý program plný soutěží a her. Na závěr akce se spálila čarodějnice. Děti dostaly čarodějnické vysvědčení a odměnu za splnění jednotlivých soutěžních úkolů a nakonec si, i s rodiči, upekly špekáčky a měly možnost si zazpívat u ohně pod taktovkou Pavla „Padyho" Padyáska.

Celá akce měla úspěch i díky krásnému slunečnému počasí, které nám opravdu tentokrát vyšlo tak, jak jsme si představovali.
S mateřskou školou Milady Horákové začínáme úzce spolupracovat. Připravujeme pro ni i další akce, které jsou přizpůsobené věku dětí a jejich potřebám. Chtěl bych vyzdvihnout velmi aktivní přístup ředitelky Petry Novákové, díky které spolupráce mezi DDM a MŠ skvěle funguje.
Budeme se těšit na spolupráci při dalších akcích, jak s MŠ, tak i se ZŠ ve Svitavách.

ROBERT SNÁŠIL