Do budov bývalé textilní továrny Vitka, kde se vyráběly deky a dekorační tkaniny, se zakousla těžká technika. Oskar Schindler tu kdysi tu zaměstnal Židy a zachránil je tak před smrtí. Nyní budou některé budovy srovnány se zemí. Nový majitel, společnost Blue Fields z Olomouce nechává část objektu zbourat. Důvodem je jeho havarijní stav.

Pracovníci s těžkou technikou začali v minulých dnech s demolicí některých budov v areálu textilní továrny. „Majitel podal ohlášení odstranění některých staveb vzhledem k jejich havarijnímu stavu,“ uvedl Václav Hnát ze stavebního úřadu v Březové nad Svitavou. Firma z Olomouce nechala provést stavebně technický průzkum všech objektů. Odborníci také posoudili uživatelnost budov a zjišťovali závady statiky. „Některé budovy ohrožovaly obyvatele Brněnce a také přilehlou komunikaci z Brněnce směrem na Chrastavec,“ potvrdil Radek Janů, zástupce olomoucké společnosti.

Ostatní části areálu továrny, kde se vyráběla vlna, potahové tkaniny, pokrývky a jiné textilie, projdou přestavbou. „V současné době probíhá v areálu rekonstrukce prostor. S ohledem na budoucí pronájem provádíme přípojky plynu a elektřiny. Odstraňujeme nepotřebné, většinou silně předimenzované rozvody, například páry. Provádíme generální opravu střech, okapů a izolací proti vodě. Opravujeme okenní výplně a světlíky,“ dodal zástupce firmy. Na řadu přijdou i další práce.

Firma má s areálem jasný plán. „Základním záměrem je pronájem a správa budov jako výrobně skladového a logistického areálu,“ dodal Janů. Dá se tedy předpokládat, že by zde mohla vzniknout i nová pracovní místa.

Ve fabrice vznikl koncem druhé světové války koncentrační tábor. Z různých lágrů přijížděly do Brněnce transporty s vězni. Ti zde vyráběli protiletadlové náboje. Oskar Schindler před jistou smrtí zachránil přes tisíc Židů. Po osvobození v květnu 1945 se začali vracet do svých domovů. Továrna, která mnohé pamatuje, se brzy promění. Některé budovy po zásahu techniky mizí, z jiných budou sklady. Zda v části bývalé Schindlerovy fabriky vznikne také jeho muzeum, je prozatím otázkou.