Ovšem s velmi originálně přetvořeným textem. Ovšem s velmi originálně přetvořeným textem oslavujícím nově zrekonstruované prostory, kterými se škola v úterý večer slavnostně pochlubila.

Poté, co sborový zpěv potvrdil úžasnou akustiku atria, pozvala ředitelka umělecké školy příchozí i do půdního koncertního sálu. Ten se stal novou pýchou školy. Během realizace celého projektu vzniklo mimo jiné také nahrávací studio.  Hudební program zahajovacího koncertu si proto mohli  zaznamenat.
Celý projekt si vyžádal investici přes deset milionů korun, s šedesáti pěti procenty pomohla evropská dotace.

„Realizací projektu jsme získali  koncertní sál, školní nahrávací studio a dvě nové učebny," připomněla ředitelka Markéta Hegrová. Doplnila, že součástí projektu byla i modernizace výuky. Ta se dotkla především oblasti hudební nauky a výuky elektronických nástrojů a sborů. Schodiště do patra v atriu se skleněnou střechou vytvořilo originální prostor ideální pro výstavy prací žáků výtvarného oboru.