Lokomotiva typu BS 80 sloužila na mladějovské dráze už od roku 1964 při dopravě nákladních vlaků s lupkem a šamotem, později ale změnila své působiště. Letos opravená lokomotiva je jiným exemplářem téhož typu a namísto lupku bude po malebné úzkokolejce pod Hřebečským hřbetem vozit turistické osobní vlaky. 

V sobotu představený stroj BS 80 pochází z Králodvorských železáren u Berouna, kde tyto lokomotivy jezdily v běžném provozu až do roku 1986. Později byla tato „BéeSka“ deponována v Praze, kde ji v roce 2002 zasáhla povodeň a zaplavila ji doslova až po komín. Následně se přesunula do Mladějova na Moravě, kde se podrobila mimořádně náročné opravě. Při té bylo mimo jiné nutné zúžit hlavní rám o 50 mm, neboť dnes již neexistující úzkokolejka v Králově Dvoře měla právě o tuto hodnotu širší rozchod než dráha mladějovská.

Opravou a přerozchodováním prošla též dvojkolí, dobrovolníci vyměnili veškeré žárové trubky v kotli a lokomotiva dostala nový slušivý nátěr, stejný, jaký měla v Králodvorské huti. „Nejnáročnější bylo zúžení rámu a dále pak poskládání lokomotivy do funkčního stavu. Neměli jsme k dispozici kompletní dokumentaci a tak jsme se museli řídit i zkušenostmi z oprav dalších dvou našich parniček,“ doplňuje k opravě předseda Mladějovské průmyslové dráhy Martin Janata. V průběhu opravy museli vyrobit několik celků zcela nově, protože původní díly již nešlo opravit, nebo se nedochovaly.

V sobotu se mladějovská lokomotiva BS 80 poprvé představila v provozu veřejnosti. Po celý den jezdila společně s další parní lokomotivou Krauss Linz č. 1, která v Mladějově slouží už od roku 1921. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí akci přálo a současný provoz dvou parních strojů si nenechalo ujít několik stovek návštěvníků. Pravidelný turistický provoz mladějovské úzkokolejky bude pokračovat ve vyhlášených termínech až do konce září, v období letních prázdnin pak každou sobotu.

Jedenáctikilometrová mladějovská drážka o rozchodu pouhých 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu tehdy strategických surovin – lupku a šamotu. Svému účelu sloužila až do roku 1991, kdy byly doly na Hřebči i šamotka v Mladějově na Moravě kvůli nerentabilitě uzavřeny. Až do konce provozu byly na úzkokolejce využívány původní parní lokomotivy polotendrové konstrukce, které se nikdy nepodařilo nahradit modernějšími motorovými, díky čemuž se dochovaly dodnes. Také díky tomu nepotkal mladějovskou úzkokolejku osud ostatních průmyslových drážek, ale jako unikátní technická památka se za úsilí mnoha dobrovolníků stala vyhledávaným turistickým cílem.

Marek Skalka