„Pokud se člověk po příhodě dostane na lůžko včas, minimalizujeme jeho postižení a trvalé následky. Současně se může poměrně rychle vrátit do běžného života. V Pardubickém kraji se nachází šest lůžek v Krajské nemocnici v Pardubicích a nyní čtyři v Litomyšli. Počet je ale nedostačující, protože těchto akutních cévních onemocnění přibývá. V kraji tak schází minimálně patnáct těchto lůžek,“ uvedl primář neurologie Marián Kuchar. Neurologická jednotka intenzivní péče byla připravena již při stavbě nového pavilonu. Jednání s pojišťovnami ovšem trvala dva roky. Modernizace oddělení vyšla na 16,2 milionu korun a nemocnice si musela na celou částku vzít úvěr, za který se zaručilo město Litomyšl.