Již minulý týden zaznamenali mechanici zvýšený zájem o výměnu zimních pneumatik za letní, ačkoli na dvou místech okresu povinnost použití zimní výbavy stále platí. „Policisté se již nehodlají zaměřovat na kontrolu používání zimních pneumatik. Avšak v případě, že řidič v úseku platnosti této dopravní značky nebude mít zimní výbavu a na namrzlé, či kluzké vozovce dojde k nehodě, ponese za své jednání plnou zodpovědnost,“ sdělila vrchní inspektorka svitavské policie Anna Štegnerová.

Prvním dnem, kdy bude možné do úseku platnosti značky „Zimní výbava“ vjet bez zimních pneumatik, bude zřejmě již 21. duben. Poté silničáři značky zakryjí nebo odmontují.

POVINNOST MÍT ZIMNÍ VÝBAVU SE O MĚSÍC ZKRÁTÍ

(Letos bude zkrácení jen o 10 dní)

Ministr dopravy rozhodl o zkrácení časové platnosti dopravní značky „Zimní výbava“ o jeden měsíc. Podle vyhlášky č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se totiž v uvedeném ohledu mění význam dopravní značky „Zimní výbava“.

Zatímco podle dosavadní úpravy, nevyplývalo-li něco jiného z dodatkové tabulky pod značkou „Zimní výbava“, byla dána časová platnost této značky v době od 1. listopadu do 30. dubna, po účinnosti novely provedené vyhláškou č. 91/2009 Sb. to bude pouze v období od 1. listopadu do 31. března.

Vyhláška č. 91/2009 Sb. nabude účinnosti zřejmě dnem 21. dubna 2009. Z toho plyne, že v letošním roce se zkrácení časové platnosti dopravní značky projeví pouze částečně a prvním dnem, kdy bude možné do úseku platnosti značky „Zimní výbava“ vjet bez zimních pneumatik, bude nikoliv 1. duben 2009, nýbrž teprve výše uvedený den nabytí účinnosti vyhlášky č. 91/2009 Sb., tedy 21. duben.