Při této příležitosti postavili improvizovaný tábor na náměstí a došlo také na pokus o rekord. „Naši činnost vyvíjíme převážně v přírodě. Pořádáme tábory a výpravy i akce pro veřejnost, ale prakticky vždy mimo město. Řekli jsme si, že tentokrát to uděláme opačně. Jednou z možností je i pokus o rekord v počtu skautů v krojích i pokus o co největší kruh přátelství,“ vysvětlil jeden z pořadatelů a vůdce oddílu oldskautů Pavel Navrátil. Na náměstí se tak sešlo sto osm skautů v krojích, které doplnilo pětadvacet nekrojovaných členů skautské organizace. Do kruhu přátelství se následně zapojili ještě další kolemjdoucí, a tak si vzájemný pozdrav stiskem ruky předalo téměř dvě stě lidí.

K odkazu skautů se hlásí i moravskotřebovská vojenská škola. Podplukovník Viliam Beke upozornil i na to, že ve znaku školy je patrná skautská lilie. Historie spolupráce skautů s vojenskou školou se píše od počátku devadesátých let, kdy se v Moravské Třebové povedlo obnovit organizaci Junáka. Dnes má v Moravské Třebové skautské hnutí 166 členů a z toho je sto dětí