Ministr kultury Václav Riedlbauch podepsal příslib na téměř čtyřsetmilionovou dotaci na revitalizaci zámeckého návrší. „Nastal den D, kdy jsme se po třech letech dopracovali k tomu, že jsme získali peníze na obnovu návrší. Bude to mít přínos pro celou zemi,“ uvedl starosta Michal Kortyš. Společně s ministrem pak podepsali příslib dotace, která umožní největší investici v novodobé historii Litomyšle. „Mám tak ztuhlé prsty, že snad ten podpis bude platit. Zavazujete se k přísným podmínkám a musíte je splnit stoprocentně,“ dodal ministr kultury Václav Riedlbauch. V rámci projektu opraví v Litomyšli na návrší jedenáct památkových objektů. Počítají také s novými programy, jako je Škola na zámku nebo expozice Královéhradecké diecéze.

Čtyři sta milionů korun pro zámecké návrší. Město může rozjet jeden z největších projektů v historii. Na jaře vypukne revitalizace návrší. Obnova se dotkne zámeckého parku, kočárovny, piaristické koleje a kostelu a dalších objektů. Celkové náklady činí čtyři sta pět milionů korun. Dotaci získali Litomyšlští od státu a z Evropské unie.

Samotná realizace projektu začne hned na jaře. V současné době již probíhají přípravné práce. „Projekt zahrnuje obnovu jedenácti památkových objektů. Nejde pouze o rekonstrukci zevnějšku, ale také o nové programy, které mají celé návrší oživit. Škola na zámku tak nabídne pobytové programy pro základní školy. Na návrší vznikne Centrum pro restaurování a také bohatý dětský program. V kočárovně vybudujeme novou cafeterii,“ přiblížil část projektu Ivo Koukol, architekt a hlavní koordinátor revitalizace. Památky dostanou novou tvář. Zřejmě největší proměna čeká piaristický kostel, který je v současné době přímo v žalostném stavu. Právě tady včera ministr kultury Václav Riedlbauch podepsal příslib dotace. „Z kostela se znovu stane kostel. Chceme ho znovu otevřít návštěvníkům. Budou se tu konat mše, koncerty a třeba i divadla. Počítáme také s expozicí Královéhradecké diecéze. Nad vstupem vznikne vyhlídková terasa,“ uvedl architekt Marek Štěpán. V kostele se nacházejí tři hrobky, ve dvou jsou pohřbeni lidé a jednu využijí pro expozici. V lodi kostela přibyde nový prvek, lávka. Architekt Marek Štěpán počítá rovněž s obnovou fresky na stropě, která znázorňuje téma zkázy.

Revitalizace návrší bude dokončena na konci roku 2012. Pak bude následovat pětileté období udržitelnosti projektu.