V obci pramení potok Fiala. Obyvatelům Morašic se ale nelíbí, že jen několik metrů od pramene do něj přitéká špinavá voda ze sousední vesnice. Ve Vidlaté Seči totiž nefunguje čistírna odpadních vod. Situaci šetří Česká inspekce životního prostředí. Řeší ji i obec Vidlatá Seč, která čistírnu spravuje.

Zasáhla inspekce

Na problém upozornili obyvatelé Morašic, kteří chodí k potoku na procházky. „Ve strouze, která bývá normálně suchá, se začala objevovat špinavá voda. Připomíná vodu, která vytéká z pračky," popisovala starostka Morašic Hana Štěpánová. Ta s problémem seznámila i starostu Vidlaté Seče. Ten původ splašek z jejich obce nepotvrdil.

S deštivým počasím se do strouhy dostaly další nečistoty. „Opětovně jsem vyzvala starostu Vidlaté Seče, aby zjistil původ. Dále jsem podala stížnost na odbor životního prostředí v Litomyšli. Následovala i stížnost na Českou inspekci životního prostředí. Ta začala problém řešit," řekla starostka.
Inspekce navštívila čistírnu odpadních vod ve Vidlaté Seči a označila ji jako zdroj znečištění. Z výsledku šetření vyplynulo, že většina nečistot odchází na odtoku z čistírny do volného prostoru. Nadlimitní znečištění vody ale rozbory neprokázaly. Inspekce životního prostředí udělila Vidlaté Seči pokutu.

Více odpadních vod

„Sankci ve výši padesát tisíc korun jsme dostali za to, že v letech 2011 až 2013 jsme vypouštěli odpadní vody z čistírny v rozporu s platným povolením k vypouštění odpadních vod rozhodnutím Městského úřadu v Litomyšli," sdělil k problému starosta Vidlaté Seče Oldřich Kuta. Konkrétně v roce 2011 a 2012 vyteklo z čističky větší množství odpadních vod, než  úřad dovoluje. „Nebyla ověřená správnost měření objemu, jak uvádí povolení, a nebyl sledován celkový ukazatel," upřesnil starosta.

Přijde zlepšení?

Podle starostky Morašic není spor namířený proti vedení Vidlaté Seče. „Mám ráda přírodu a přeji si, aby potok, který pramení v naší vesnici, pokračoval i dále v té kvalitě, ve které vytekl u nás ze země a nebyl ničím znečištěný," dodala Hana Štěpánová.
Celá situace by se měla zlepšit. „V současné době zpracováváme návrh na opravu čistírny odpadních vod, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování. Problém chceme vyřešit během letošního roku," slíbil starosta Vidlaté Seče Oldřich Kuta.