Králova zahrada je přírodní rezervace u Opatova a Semanína na pomezí Svitavska a Orlicka. Důvodem ochrany je soubor zamokřených lesních ekosystémů s hojným výskytem bledule jarní. Převažuje mokřadní olšina s přirozeným výskytem smrku. Tato přírodní rezervace patří mezi plošně nejrozsáhlejší lokality bledule jarní v Pardubickém kraji. 

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková