Základní info o kostelu
Kostel Církve bratrské
v Litomyšli


realizace: 2007 až 2010
rozpočet: 20 milionů korun

architekt: Zdeněk Fránek

motto:
Bože, tvé milosrdenství
až k nebi sahá, až do
mraků tvoje věrnost.
Bible, Žalm 57:11

Do projektu výstavby nového kostela se zapojuje významný galerista Zdeněk Sklenář. Hlavním architektem kostela je Zdeněk Fránek, který společně s Josefem Pleskotem vstupuje do Litomyšle zásadním způsobem.

„Patří ke klíčovým Fránkovým architektonickým stavbám. Vyzval mě k zamyšlení nad nadčasovým řešením interiéru kostela, jenž současně bude sloužit i jako multifunkční prostor. Oltář, oltářní stůl a kříž, jenž je symbolem kostela církve a bude umístěn v jeho průčelí, tak ponesou znaky hypermoderního zobrazování. Zjevil se mi Karel Malich, který patří k sakrálním autorům 20. století a Václav Cigler, Leonardo světového skla. Karel Malich i Václav Cigler jsou si vědomi zodpovědnosti vůči architektuře, kde se budou odehrávat křty dětí, pohřby, oddávání novomanželů, ale i například hudební koncerty. Bude to místo, které bude žít svůj každodenní život,“ sdělil galerista Zdeněk Sklenář.

Prosté a vkusné

Na stavbě kostela Církve bratrské v Litomyšli se tak podílejí špičkoví výtvarníci z České republiky, jejichž jména jsou spojena s galeriemi po celém světě. Karel Malich a Václav Cigler se ve středu odpoledne sešli přímo na staveništi. S kazatelem Danielem Smetanou diskutovali o podobě interiérů moderního kostela i kříži, který bude umístěn na vrcholu střechy.

Kazatel Smetana má o výzdobě kostela svou představu. „Prostá, vkusná, oslovující a funkční. Celkově by měla tvořit jeden kompoziční celek. Výtvarné dílo umístěné do průčelí sálu od Karla Malicha by mělo korespondovat s „kazatelnou“ a „stolem Páně“ z dílny výtvarníka Václava Ciglera. Zároveň bude třeba respektovat předem definovaný prostor kostela v jeho myšlenkovém i praktickém zadání tak, jak ho navrhl architekt Zdeněk Fránek. Celkové tvůrčí zacílení by mělo sledovat hlavní duchovní myšlenku, ze které tento kostel vyrostl. A tou je biblické slovo: ,,Bože, tvé milosrdenství až k nebi sáhá, až do mraků tvoje věrnost,“ uvedl Daniel Smetana.

Cigler i Malich jsou kostelem nadšeni. „Kostel v Litomyšli je strohá současná stavba. Nic takového jsem ještě neviděl. Ale když jsem ho spatřil, tak mě napadlo udělat úplně jiný kostel. Do Litomyšle mám vytvořit oltář. Na zeď umístíme dva kruhy, bílý a černý, symbolizují světlo, které přemáhá tmu,“ vysvětlil Karel Malich, jeden z nejuznávanějších klasiků české výtvarné scény. V Litomyšli rozhodně nebyl rodák z Holic poprvé. „Za protektorátu jsem hrál hokej proti Litomyšli,“ řekl umělec. V padesátých letech navíc namaloval litomyšlské náměstí. „Zašel jsem do hotelu a zeptal jsem se, jestli bych si ho nemohl z prvního patra namalovat,“ dodal Malich. Cenný obraz se nyní nachází ve sbírkách Zdeňka Sklenáře.

Podoba kříže

Symbolem nového kostela bude samozřejmě kříž. Ten navrhuje mistr optického skla Václav Cigler. „Je to odvážná stavba, která má díky umístění na periferii města svoji komornost. Kostel je zajímavý v celkové prostotě,“ řekl Václav Cigler. Při tvorbě kříže vychází z představy architekta Zdeňka Fránka, který nechce zdůraznit jeho obvyklou vertikalitu. V důsledku toho nebude mít z podhledu jistou vznosnost. Hlavní ozvláštnění bude vertikála jako samostatný prvek a k tomu předsazená horizontála. Vychází z celkové architektonické kompozice. „Měli jsme představu pozlaceného povrchu, báli jsme se však teplé barvy a pokud nebude možno vykorigovat jemný odstín zlata, kříž ponecháme ve hmotě nerezové oceli nebo titanu, který je vhodný barevností k pohledovému betonu,“ vysvětlil Václav Cigler.

Kostel Církve bratrské bude zřejmě otevřen letos v listopadu. Ke slavnostní události vyjde i kniha.

Zeptali jsme se významného galeristy Zdeňka Sklenáře: Sluší Litomyšli moderní architektura?

Jsem milovníkem jednoty velkých kontrastů. Tzv. moderní architektura vstoupila do Litomyšle díky bývalému starostovi Miroslavu Brýdlovi. Josef Pleskot upravil pivovar a vytvořil tak symbiózu tradičního a moderního, ale na skutečně moderní stavbu, která bude reprezentovat moderní architekturu, Litomyšl teprve čeká. Před dvěma lety jsem měl sen uspořádat výstavu Jana Kaplického v prostorách Josefa Pleskota v Litomyšli a Kaplický s tím souhlasil. I Pleskot byl potěšen. Toto setkání dvou velkých osobností se ale nakonec neuskutečnilo. Plánovaná výstava vyvolala polemiku, v jejímž důsledku nebyla výstava realizována. Litomyšl není schopná vytvářet skutečně moderní architekturu, i když finanční potenciál tady na to je.