Na Javornický hřeben se o víkendu vrátil hraniční kámen z období, kdy vládla Marie Terezie. Před možným odcizením jej chrání těžká betonová patka.
Koncem minulého týdne odvezli pracovníci Lesní správy ve Svitavách opravený hraniční kámen na místo, kam patří. Na historickou hranici mezi Čechami a Moravou, která probíhá po Javornickém hřebeni. O vrácení hraničníku na původní stanoviště se zasloužili především členové brněnské Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění. „V připravené jámě jsme jej museli stavebně stabilizovat, abychom zabránili možnému odcizení nebo poškození,“ uvedl Jaroslav Nesiba z moravskoslezské akademie. Do betonu kolem unikátu vsadil také desky s označením Čech a Moravy a letopočet navrácení kamene na hranici.

Hraničník je nasměrovaný tak, aby bylo zřetelné, která část vymezuje Čechy a která Moravu. „Kardinálský klobouk a znaky olomouckého biskupa von Troyer jsou ze strany Moravy, ta směřuje na Svitavy. Orientaci na českou stranu označuje knížecí koruna a znaky tehdejšího majitele panství knížete Waldštejna z Litomyšle,“ vysvětlil Jaroslav Nesiba. Kdo lesem projde, nepřehlédne ho.

Jeden z nejkrásnější hraničních kamenů z poloviny osmnáctého století, který byl téměř před čtyřmi lety odcizený z historického pomezí mezi Čechami a Moravou, je na svém původním místě.

Hranice mezi Čechami a Moravou je středem zájmu Moravskoslezské akademie pro vzdělání vědu a umění. „Je to náš dlouhodobý program. Věnujeme se mu víc jak deset let,“ řekl jeden z jejich členů Jaroslav Nesiba. Od rakouských hranic až po Polsko objevili asi tisícovku hraničníků. „Chceme, aby se veřejnost mohla s těmito památkami v terénu seznamovat. Vycházíme z historických map a dokumentů. Systém značení hranice zavedla Marie Terezie,“ uvedl Nesiba.

Souvislá řada historických hraničních mezníků se nacházela také na Javornickém hřebeni. Koncem roku 2007 sedm kamenů s nevyčíslitelnou hodnotou zmizelo. Jeden z nich, a to ten výtvarně nejzdařilejší, objevil všímavý člověk na zahradě u jednoho rodinného domu. Majitel kámen vrátil. Za pomoci finančních prostředků Lesů České republiky byl opraven.

Po dalších šesti chybějících hraničnících se nadále pátrá, ale prozatím bez výsledku.