Pravidelně vyhlašuje soutěž, kde je podmínkou velmi dobrý prospěch, namalování obrázku nebo slohová práce. V Moravské Třebové ocenil krajský radní Miloslav Macela osmnáct dětí, které uspěly. Ředitelka speciální školy Pavlína Baslerová tvrdí, že jejich žáci jsou připraveni do života na řemeslo.

Soutěž je zaměřena na děti ze sociálně slabého a nepodnětného prostředí. Jednou z podmínek je průměrný prospěch maximálně 1,5. Školáci malovali a psali, čím by chtěli být. „Děti na prvním stupni ještě nedokáží zvážit své možnosti. Chtějí se stát právníky, lékaři a učitelkami. Na druhém stupni je už situace jiná. Žáci hledají reálnější uplatnění,“ vysvětluje ředitelka speciální školy v Moravské Třebové Pavlína Baslerová. Přiznává, že se pečlivě věnují předprofesní přípravě. „Chodíme často na exkurze a mluvíme společně o jejich možnostech do budoucna. Naši žáci se mohou vyučit ve všech oborech. Absolvují týdně až devět hodin praktického vyučování. Musím říci, že jsou manuálně zruční a mají vztah k práci,“ dodává Pavlína Baslerová. Je přesvědčená, že se dobře uplatní v praxi. Ačkoliv absolvují praktickou školu, jsou podle Baslerové na řemeslo lépe připraveni než děti ze základních škol. „Tam totiž praktické vyučování téměř vymizelo z osnov,“ uzavírá Baslerová.

Nadační fond

Porota ocenila ze Třebové osmnáct dětí. Ty si mohly samy vybrat, jaké chtějí dárky. Radní Pardubického kraje Miloslav Macela rozdal stavebnice, hry nebo mp3 přehrávače. „V kraji se do soutěže přihlásilo dvacet škol. Ovšem nejvíce dětí, a to osmnáct, jsme jich vybrali právě tady. Svědčí to o tom, že jsou opravdu šikovní. Akce se uskuteční také příští rok, takže mají šanci i ostatní,“ uvedl radní Miloslav Macela. Soutěž odstartovala před lety radní Jana Smetanová.

Nadační fond Romane Čhave podporuje společenskou adaptaci romského obyvatelstva. Hlavní cílovou skupinou jsou romské děti a mládež, ale pomáhá i ostatním ze znevýhodněného prostředí.