Duchovní se sešli v pondělí 26. října v Litomyšli.

Společně diskutované téma byla současná krize. Tu však nevnímají jen jako ekonomickou, ale také jako určitou krizi morální a společenskou. Náměstek hejtmana Roman Línek zdůraznil, že v nedávné historii České republiky byly daleko náročnější situace a že i dnes jsou vidět chvályhodné projevy mezilidské solidarity. Jako nejviditelnější příklad uvedl dokončení hospice pro Pardubický kraj v Chrudimi. To, že sociální služby mohou doplatit na nedostatek peněz více než ostatní obory, připomněl radní kraje odpovědný za tuto sféru Miloslav Macela. „Poslanci si platy nesnižují, ale státním zaměstnancům by se měly snížit o čtyři procenta a sociální služby by mohly přijít až o polovinu příjmů,“ uvedl Miloslav Macela. Radní Petr Šilar mluvil o krizi z nadbytku, což demonstroval stoupajícím množstvím odpadu v naší republice. „Lidé mají co vyhazovat, takže mají pořád dostatek,“ dodal na vysvětlenou.
O tom, že krize se dotýká rovněž duchovní sféry, hovořil arcibiskup Jan Graubner z Olomouce. Připomněl skutečnost, že schází schopnost mít rád ostatní a něco pro ně udělat. „Pomoci nalézat cestu, jak toto měnit, je důležitým úkolem církví a jejich duchovních představitelů,“ řekl Jan Graubner. „Krize by se tak mohla stát novou šancí začít lépe,“ připomněl další diskutující duchovní.

Několik desítek účastníků odcházelo ze setkání v Litomyšli spokojeno, neboť rozprava se nesla v přátelském duchu a pomohla rozvinout diskuzi na téma, které je celospolečenské. Přítomní zástupci církví i samosprávy se shodli, že setkání bylo posilujícím přínosem pro všechny zúčastněné.

(pšp)