Cyklistického výletu přes Rozhraní, Brněnec a Březovou nad Svitavou se účastnilo na šest desítek cyklistů. Na účastníky čekala neobvyklá exkurze do prameniště březovských přivaděčů pro Brno.

„I přes pokles podzemních vod až o 2m, k ohrožení dodávek pitné vody nikdy nedošlo,” objasňuje pro začátek vydatnost zdejších pramenů zaměstnanec Brněnských vodovodů Milan Mišák. Prohlídka precizně vystavěných chodeb prvního přivaděče z let 1913 má nezaměnitelné kouzlo. Vchod nad prvním březovským přivaděčem zdobí znak bývalého mocnářství rodu Habsburků. Štola dlouhá 300m svádí vodu z 14 vrtaných studní z hloubky až 21m do litinového sběrného potrubí o průměru 600mm. Prameniště ukryté v lesích daleko od civilizace má vypracované plány i pro nedaleký železniční koridor, na němž by mohlo dojít k havárii vlaku. „Ochranná pásma jsou nově stanovena a sahají např. až k Rohozné. Jsou tu i určitá omezení pro majitele dotčených pozemků,”doplňuje průvodce Milan Mišák.

Vydatnost I. březovského přivaděče zajišťuje trvalý průtok 300 l/s. Na rozdíl od II. březovského přivaděče není regulován a dodává tak vodu pro Brno neustále. Kvalita práce našich předků je zjevná na první pohled. Masivní cihelná obezdívka I. přivaděče neprozrazuje téměř stoletý původ stavby. II. přivaděč z roku 1975 je těsně před rekonstrukcí. „Aktuálně se zpracovávají plány na výměnu armatur a veškeré izolace proti spodní vodě,” upřesňuje Milan Mišák. 28 vrtaných studní je napojeno na vlastní jímací potrubí v průměru až 1200mm, které je přístupné v 700m dlouhé štole a je schopno dodat 1150l/s. Návštěvníky exkurze nejvíce zajímal princip čerpání vody z podzemí. Jak se účastníci dozvěděli, potřebný podtlak pro funkci násosky zajišťují vodokružné vývěvy. Zajímavostí celé oblasti je bývalá obec Muzlov, která byla zbořena po roce 1948 za účelem zvětšení ochranného pásma prameniště.

Zajímavou částí exkurze byla návštěva jednoho z jímacích objektů. Vydatnost jednoho objektu je až 104l vody za vteřinu. „Tento vrt je jímán z druhého horizontu z hloubky až 130m a splňuje nároky kojenecké vody,”vypráví fundovaně před elektronicky zajištěným objektem Milan Mišák.

Závěrem se účastníci sobotní exkurze dozvěděli o zabezpečení vody před znečištěním apod. „V Březové máme vodojem s 5000m3 vody, kde jsou umístění pstruzi v akváriu, kteří střeží kvalitu vody. Při úhynu více jak tří ryb dochází ke zkoumání příčin úhynu,” uklidňuje na závěr Milan Mišák.

Radek Latislav

Přivaděče pro Brno.