„Dárci chtějí především pomoci druhým. Poměrně častou pohnutkou k rozhodnutí darovat krev bývají i situace, kdy tito lidé sami nebo jejich blízcí krev potřebovali,“ vysvětlila ředitelka úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Miloslava Burešová. Navíc všichni dárci mají jistotu, že jsou zdraví. V případě, že by vyšetření, ukázalo opak, krev darovat nemohou, ale zato lékaři případný zdravotní problém včas podchytí. U mnoha dárců hraje roli i rodinná tradice. „Krev darovala moje matka, několikrát i já. Nyní, co se moji synové vrátili ze světa, se dárci stali i oni,“ sdělila žena, která vyzvedávala ocenění za své syny. Ze skromnosti nechtěla uvést své jméno.

Dárcovství krve podporuje a propaguje Český červený kříž. Spolupracuje na náboru bezplatných dárců a zajišťuje jejich oceňování medailemi doktora Jana Janského. Bronzovou medaili deset bezplatných odběrů obdrželo ve čtvrtek 41 dárců, stříbrnou za dvacet odběrů 42 dárců a zlatou za čtyřicet bezplatných odběrů krve dvacet pět lidí. Krev, kterou obyvatelé svitavského okresu darují, dokáže podle primářky Dagmar Veselé z transfuzního oddělení svitavské nemocnice pokrýt potřeby místních nemocnic.

Podle Růženy Tomanové, předsedkyně svitavského oblastního spolku Českého červeného kříže, patří všem dárcům především poděkování. Jejich krev totiž pomáhá zachraňovat životy. „Muži mohou darovat krev až šestkrát ročně, ženy pětkrát. Záleží však na jejich zdatnosti,“ vysvětlila Miloslava Burešová ze svitavského červeného kříže. Každému dárci zdravotníci odeberou 450 mililitrů krve při jednom odběru. Krevní plazmu ale mohou dobrovolníci darovat častěji. „Dárci by měli po odběru odpočívat, mají nárok na volno. Vím, že někteří mívají problémy s uvolňováním ze zaměstnání, a tak z transfúzní stanice míří rovnou do práce,“ říká Miloslav Burešová.

Ve svitavském okrese žije šest mužů, kteří darovali krev nebo plazmu více než osmdesátkrát a obdrželi Zlatý kříž III. třídy. Posledním byl Zdeněk Prokop z Litomyšle, který ocenění převzal v létě.