Kojenecký ústav a dětský domov ve Svitavách prošel modernizací. Nabídku jeho služeb rozšířilo nově resocializační centrum pro matky s dětmi.

Domek s halou a kancelářemi v přízemí a se dvěma garsonkami a prádelnou v patře viděli včera první hosté. Přivítala je ředitelka ústavu Zora Hammerová.

Výchova matek

„Naším záměrem bylo rozšířit výchovu matek nejen na zácvik péče o novorozence či kojence, ale nabídnout i služby dalších odborníků. Klientkami jsou často velmi mladé a nezletilé dívky, které selhávají nejen v péči o dítě, ale i v běžném životě. Jedná se také o alkoholičky nebo drogově závislé,“ uvedla Zora Hammerová, ředitelka kojeneckého ústavu ve Svitavách. Projekt je prevencí proti umísťování dětí do ústavní výchovy. „I dočasné odebrání dítěte totiž způsobí narušení vazby mezi matkou a dítětem,“ sdělila Zora Hammerová.

Péče o ohrožené děti

Věří, že se tímto projektem centrum zařadí do transformace péče o ohrožené děti a jejich rodiny. „Smyslem je zmenšit počty dětí pobývajících mimo rodinu,“ vysvětlila ředitelka.

Úspěšný rozjezd novému centru přijela popřát také Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví. „Centrum je jedním ze způsobů, jak umožnit biologické matce, která má problémy, aby mohla s dítětem zůstat a aby se pak začlenili do normální společnosti,“ uvedla radní Tauberová. Resocializační centra mají předejít umístění dětí do ústavu.

Markéta Tauberová porovnává svitavské centrum s kojeneckým ústavem Veská. „Ve Veské jsou buňky pro matky s dětmi. Řešily se vestavbou do stávajících prostor budovy. Ve Svitavách je vše nové. Myslím, že zařízení je hlavně účelné. Pokud jsou maminky v blízkosti sestřiček a sociálních pracovnic, tak nezískají takové návyky, jako když tady budou samy,“ potvrdila Tauberová.

Kojenecký ústav a dětský domov ve Svitavách nabízí široké spektrum služeb. Mezi ně patří i utajený porod. „Upřednostňujeme tento typ před baby boxy. Dítě má právo na svoji identitu. Adoptivní rodiče mají právo vědět anamnézu,“ vysvětlila Zora Hammerová. Nabídka služeb nového centra naváže na péči ústavu. Tři lůžka pro matky s dětmi otevření centra zvětší na pět. „V přízemí bude kancelář psychologa, výchovné sestry i speciálního pedagoga a poradna pro náhradní rodičovství,“ přiblížila projekt Zora Hammerová. Matky budou v centru průměrně dva až tři měsíce. Pokud nebudou mít kam odejít, budou pro ně hledat další vhodné chráněné bydlení.

Dětské centrum

Záměr vybudovat centrum podpořil odbor pro zdravotnictví Pardubického kraje, který získal dotaci z Evropské unie. Se stavbou začali v polovině září loňského roku. „Předpokládáme, že první maminku do centra přijmeme už prvního listopadu,“ informovala Zora Hammerová.

Má plány také do dalších let. „V příštím roce bychom se chtěli transformovat na dětské centrum, které bude poskytovat jak služby lůžkové, tak ambulantní a konsiliární poradenství,“ dodala ředitelka.