„Vzpomínám si, že tradici tady v Benátkách založil svaz  mládeže a potom ji přebraly místní spolky. Dnes kácení pořádá Spolek žen a divadelní soubor Vostřebal, připojují se k nám také myslivci a hasiči a neobejdeme se ani bez spolupráce s obcí. Tradice trvá už dvacet pět let a ještě jsme ani jednou nevynechali," říká Jitka Balská. Sama nechyběla ani na jednom  průvodu.

Průvod prošel v sobotu celou vesnicí. V několika domech čekala na mládence děvčata v krojích. Přímo před domem si mládež zatancovala a pak pokračoval průvod dále. Jenže ne všechny dívky byly opravdu domácí z Benátek. „Některá přišla také z vedlejší vesnice. V podstatě jsou to dívky ve věku od patnácti do dvaceti let, některé se stydí kroj obléci, jiné by s námi nešly ani v civilu. Ale ty, co si kroj na sebe vezmou, si akci užijí," dodává Jitka Balská.

Svobodní mládenci navečer  na hřišti májku skáceli.