Architekt Zdeněk Fránek z Brna zpracovává studii na podzemní parkovací dům. Ten umístí v těsné blízkosti zámku. „Projekt není hotový. Možná postavíme čtyřpodlažní dům, ale prověřujeme všechna rizika,“ říká Antonín Dokoupil z radnice. Zámecké zahrady se změní na anglický a francouzský park.

Projektanti zvažují také zrušení nebo zmenšení přírodního amfiteátru. Přibudou dětská hřiště a nové vodní prvky. Zásadní obnova čeká piaristický kostel. Architekti zde uvažují o umístění arcidiecézního muzea a vyhlídkové věže. Piaristický kostel ale každopádně zůstane církevním stánkem s funkčními varhanami.

„Chtěli bychom veřejnosti zpřístupnit místní krypty,“ říká Antonín Dokoupil. Piaristickou kolej si vzal na paškál Aleš Burian, který navrhoval v Litomyšli zastřešení zimního stadionu a sportovní halu. „Podepsali jsme smlouvu s Univerzitou Pardubice, piaristy a památkáři, že v objektu vznikne zřejmě Národní centrum pro restaurování. Jednáme rovněž o dostavbě novodobé budovy, kde by vznikla třeba obřadní síň,“ vysvětluje Dokoupil.

Tým architektů koriguje Ivo Koukol. Do Litomyšle se chystá také Pavel Jerije, ředitel Památkového ústavu ČR. „Myslím, že je nutné zorganizovat sezení obyvatel města s architekty, aby lidé neříkali, že bouráme zámek,“ tvrdí radní Miroslav Brýdl.xx Náklady na obnovu zámeckého návrší v Litomyšli dosáhnou asi pěti set až sedmi set milionů korun.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Architekti a návrší