„Zatím se mi podařilo vyčistit asi tři čtvrtiny hřbitova od náletových dřevin, spadaného listí a břečťanu. Vegetace dál roste, takže je to nekonečný příběh, ale z nejhoršího jsme venku. Díky vyčištění se objevují náhrobky, které ani nejsou na polohopisném plánu z roku 2012,“ přibližuje situaci na hřbitově Vojtěch Toms.

V minulosti byla na židovský hřbitov v Litomyšli svedena voda z polí, takže se tam dostalo i velké množství zeminy, která přikryla celou řadu náhrobků a hrobových míst.

„Minulý týden jsem odkryl naplavenou hlínu a zjistil jsem, že náhrobků je na hřbitově víc, než je vidět. Začínám také párovat náhrobky,“ dodává Vojtěch Toms. Luštit hebrejské písmo není ale snadné. Od vedení Litomyšle dostal v létě sice učebnici hebrejštiny, ale jazyk je poměrně náročný. „Zatím poznám jen znaky nápisu Zde leží,“ podotýká Toms.

Židovský hřbitov má v poslední době velkou návštěvnost. Vojtěch Toms ale upozorňuje, že nyní tam není moc bezpečno, ze stromů totiž padají větve.

Už nyní plánuje na začátek listopadu veřejnou brigádu a navíc komentovanou prohlídku. „Brigáda se uskuteční v neděli 10. listopadu od 8 do 14 hodin. Hned poté bude následovat prohlídka židovského hřbitova s hebraistou a znalcem židovské kultury Jaroslavem Achabem Haidlerem,“ zve Vojtěch Toms.

Odborník na židovskou kulturu seznámí veřejnost s židovským pohřebním rituálem, promluví o úctě a vztahu k zemřelým. „Společně se pokusíme nalézt hroby předků obětí šoa, které zdokumentovali žáci litomyšlských škol v rámci projektu Zmizelí sousedé. Pro ty se za podpory města Litomyšl připravuje umístění kamenů zmizelých před domy, kde žili před deportací do koncentračních táborů,“ uvedl Martin Růžička ze Židovské obce v Praze.