Šest let trvající rekonstrukce morového sloupu v Poličce jde do finiše. „Na nutnost opravy upozornil vlastně sám sloup, když z něho před sedmi roky odpadla část sochy svatého Víta,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

O rok později odstartovala rekonstrukce rozsáhlým restaurátorským průzkumem, jehož cílem bylo určení konkrétních poškození a návrh oprav včetně doporučení vhodných postupů, materiálů a technologií.

„Stav mnoha částí sloupu a zejména jeho sochařské výzdoby byl již havarijní a vážně hrozilo bezprostřední nebezpečí jeho poškození či pád nejvíce poškozených prvků. Navíc bylo po průzkumu zřejmé, že část sochařské výzdoby je kvůli pokročilé fázi degradace nutné demontovat a originály na původním místě nahradit kopiemi,“ podotkla mluvčí.

„Přípravy vyvrcholily v roce 2015, kdy byly zahájeny práce na kompletní obnově sloupu. Zároveň probíhaly práce na vytváření nových kamenných náhrad sejmutých prvků, a především čtyř lehce nadživotních postav světců Václava, Víta, Karla Boromejského a Šebestiána,“ doplnil vedoucí restaurátorů Petr Gláser.

Kvůli osazování nových kamenných kopií zůstává na místě pomocné lešení. „Pokud vše půjde podle plánu, budou na konci prázdnin dokončeny a osazeny i zbývající kamenné kopie,“ dodala Naděžda Šauerová. Nejpozději do podzimu by měla být oprava sloupu hotová.