Mezi nejvýznamnější výzkumy patří zřejmě ten v Cerekvici nad Loučnou u Litomyšle, kde archeolog David Vích z Vysokého Mýta objevil část římského meče. Na stavbě nového teletníku v areálu zemědělského družstva našel několik zajímavých historických dokladů o osídlení.
Lokalitu bohatou na vykopávky přitom objevil v 70. letech Jaroslav Andrle z Cerekvice. Velká část naleziště byla ale zničena bez výzkumu. David Vích vyrazil do Cerekvice nejdříve s detektorem kovů. „Nalezl jsem kovovou součást nádob ve tvaru vinného listu a háčkem jako hlava labutě. Stejný typ našli archeologové až ve Francii,“ přibližuje David Vích.
Podobným unikátem je rovněž hrot římského meče. Jde o první takový meč v Čechách, který historici zaznamenali na římském sídlišti. Ostatní jsou z hrobů a hromadných skladů. „Možná v Cerekvici žil člověk, který působil ve službách římské armády,“ připouští.
Ve vsi našel množství keramiky, železný nůž, kamenný přeslen nebo zbytky pece. Objevil mimo jiné extra velké kosti, které snad pocházejí z těla divokého pratura. Na cenné lokalitě přesto vyrostla odchovna skotu a tím je naleziště nenávratně zničeno.
Jana Němcová z Litomyšle dokončila výzkum v Jevíčku u kostelíčka svatého Bartoloměje. V lokalitě, kde má vzniknout nový rybník, zachytila zajímavé archeologické nálezy, mezi nimiž nechybí keramika. V místě se nacházela středověká vesnice a lokalita byla osídlena už od pravěku. „Ovšem lokalita byla opakovaně osídlována. Zřejmě šlo o dobrou polohu již od pravěku. Blízko totiž mimo jiné leží vodní zdroj,“ vysvětluje archeoložka Jana Němcová.
Nezůstalo ale pouze u ručních prací. Jana Němcová tentokrát využila letecké snímkování. „Na pořízených snímcích byl vidět široký val, možná jde o zbytek opevnění sídliště z laténského období. Na vedlejším poli jsme zachytili zajímavé obrysy. Domnívám se, že se jedná zřejmě o půdorys chaty a další by snad mohl být půdorysem kostelíka,“ říká archeoložka.
Pod roušku archeologie nahlédli vloni v létě také lidé v Sebranicích. Rodina Kmoškova tady pořádala semináře experimentální archeologie. Účastníci se zapojili do výroby malých pecí a upekli si dokonce domácí chléb.