Miloš Dempír,
kastelán hradu Svojanov

Nejvíce mě  potěšilo, že jsme v minulém týdnu objevili na hradě Svojanov čtyři pozdně gotické střílny. Což byl pro nás velký a příjemný objev. Podařilo se to díky probíhající rekonstrukci hradu. Návštěvníci střílny uvidí v průběhu letních prázdnin. Potěšilo mě také, že si lidé k nám stále nacházejí cestu a hrad je pro ně  zajímavý a atraktivní.