V místě, kde vznikne nový rybník, se dříve podle nálezů nacházela středověká vesnice. „Ovšem lokalita byla opakovaně osídlována. Zřejmě šlo o dobrou polohu již od pravěku. Blízko totiž mimo jiné leží vodní zdroj,“ vysvětluje archeoložka Jana Němcová.

Odhalila tu několik unikátních nálezů. Kromě velkého množství keramiky také dobře zachované pozůstatky staveb. „Zachytili jsme zbytky smetiště s částí kostry koně, opracovanými kameny, se zlomkem podkovy a keramikou. Nacházelo se docela mělko pod ornicí.

Nalezli jsme zde rovněž část sušárny na obilí. Kanálky plnily funkci kouřovodů. V těsné blízkosti jsme objevili také tesák s kovovou rukojetí z 15. až 16. století,“ objasnila Jana Němcová. S vykopávkami pomáhali mladé archeoložce dobrovolníci z Jevíčka.

Přesto nezůstalo pouze u ručních prací. Jana Němcová tentokrát využila také letecké snímkování. „Z letadla jsme viděli široký val, možná jde o zbytek opevnění sídliště z laténského období. Na vedlejším poli jsme zachytili zajímavé obrysy.

Domnívám se, že se jedná zřejmě o půdorys chaty nebo dalšího kostelíka,“ říká archeoložka. Výzkum v Jevíčku nekončí. Některé nálezy zůstávají nejasné. Jana Němcová proto plánuje, že se poradí s kolegy na chystané konferenci ve Vysokém Mýtě.