Obětem násilných trestných činů mohou policisté na východě Čech nabídnout lepší pomoc. V Pardubicích začali spolupracovat s neziskovou organizací Bílý kruh bezpečí.

„Jsme organizace tvořená dobrovolníky, jejich prací je pomoci obětem, pozůstalým nebo svědkům trestných činů. Policie v Pardubicích od nás teď obdržela informační materiály, které obětem může nabídnout. Ty jim poskytnou základní informace a také v nich naleznou kontakt na naše poradce, kteří jim zdarma poskytnou právní i psychologickou pomoc. Informační materiály ale obdrželi i policisté. Z těch se zase dozvědí, jak v určitých vypjatých situacích postupovat, aby nedošlo k další psychické újmě,“ vysvětluje Roman Češka, zástupce jednatelky pobočky Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích.

„Jakmile policista usoudí, že daná oběť trestného činu potřebuje právní nebo psychologickou pomoc, nabídne poškozenému příslušný prospekt. Umístěním ve služebnách policie, kde budou k dispozici zúčastněným osobám, můžeme zkvalitnit službu, kterou i policie občanům poskytuje,“ uvedla tisková mluvčí pardubické policie Klára Kováčová.