"Na stavbě I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov se aktuálně dokončují pokládky asfaltových vrstev, probíhají práce na zemních krajnicích, provádějí se vegetační úpravy, osazují se ocelová svodidla a už začala realizace vodorovného i svislého dopravního značení. Dále se dokončují terénní úpravy a opevnění svahů pod mostními objekty," přiblížil postup prací mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavba obchvatu - a nejen ona - sebou přináší obrovské dopravní komplikace:

Stavba obchvatu Svitav jde do finále.
Dopravní peklo u Svitav. Objížďka a navrch semafory u Hřebečského tunelu

Okružní křižovatka na severním napojení obchvatu na I/35 a odsud na státovku na Lanškroun poblíž Lačnova bude částečně zprovozněna na konci října.

Více informací ze strany ŘSD o obchvatu najdete ZDE

Tím budou zahájeny práce na odstraňování provizorních komunikací a na napojení obchvatu na okružní křižovatku. Úplné zprovoznění okružní křižovatky předpokládá ŘSD ve druhé polovině listopadu. 

"Slavnostní zprovoznění stavby se uskuteční 19. 12. 2023," dodal Rýdl.