Starosta obce Petr Kovář prosadil, že Ředitelství silnic a dálnic, majitel silnice první třídy I/43, zajistí opravu mostu a stávající komunikace. Po dokončení obchvatu se stane místní komunikací. Po zkušenostech se silnicí I/35 u Janova navrhli dopravní policisté vybudování připojovacích pruhů, což se podařilo. „Předvídavost se nám vyplatila. Dnes už takové řešení požaduje norma,“ uvedl vedoucí dopravních policistů ve svitavském okrese David Švec.

Průtah Opatovem považují odborníci za nejhorší úsek v sítí silnic první třídy. Tisíce automobilů denně projedou obcí. „Kamiony se nemají kde vyhnout. Z jedné strany svodidla a z druhé prudký svah,“ shrnuje poznatky projektant Stanislav Netolický.

Nový úsek koncipoval s ohledem na terén a krajinu. Větší část vede mimo obydlenou část, přesto projekt počítá s protihlukovými stěnami. Biokoridor, údolí a polní cestu překlenou mosty. Pěší se dočkají lávky k vlakovému nádraží a jednostranných chodníků.

Lidé si zvykli na nadměrný hluk, i když jím trpí. „Nyní musejí trpělivost zdvojnásobit, protože stavba zatíží obec,“ připouští opatovský starosta Petr Kovář. Investorem stavby v Opatově je stát, dodavatelem firma Skanska. Výstavba úseku dlouhého 4,2 kilometru začne v dubnu. Ukončena bude v říjnu příštího roku.