Jednání města s developerem a investorem pokračují, příprava lokality Jihozápad pokročila do další fáze. Finálním investorem a pronajímatelem celého retail parku bude společnost RENT Group, se kterou již má Moravská Třebová uzavřenou plánovací smlouvu.

"Nově jsme také uzavřeli dodatek k budoucí kupní smlouvě, který investora zavazuje k vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí pro budoucí obchodní centrum, jehož provozovatelem bude Kaufland. S přenesením povinnosti vybudování infrastruktury a sítí z města na investora je spojeno také snížení kupní ceny za pozemky města," uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Již jsme psali:

Moravská Třebová
Do Moravské Třebové míří Kaufland. Mnozí lidé se bojí vylidnění náměstí

Navržené obchodní centrum se skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem převážně potravinářského zboží. Tato část je umístěna na severozápadě obchodního centra. Druhou částí je retail s pěti obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro automobily. Obchodní centrum dále zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu.

Dojde navíc k propojení nově vybudovaného území minimálně s ulicí Dr. Janského. Tím bude připraveno území pro budoucí výstavbu bytových a rodinných řadových domů v této lokalitě.

"Aktuálně pokračuje nezbytná projektová příprava pro budoucí stavbu obchodního centra. Na posledním jednání investor deklaroval termín dokončení a otevření nového obchodního centra na jaře 2023,“ dodal Mička.

Ilustrační foto
Obce u Moravské Třebové žádají zmenšení odpočívky u dálnice D35

Realizace projektu Jihozápad je navržená na etapy. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum Kaufland. Napojení lokality na dopravní infrastrukturu města je navrženo prostřednictvím okružní křižovatky v místě křížení ulic Jiráskova a Svitavská.

Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce sedm metrů, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů. Chodník povede od ulice Západní k ukončení nové komunikace jižně od obchodního centra. Řešení dešťové vody v území zajistí soustava tří suchých retenčních nádrží v severní části údolí, která navazuje na Údolní ulici.