Školních kol se podle údajů zúčastnilo celkem 197 žáků z 11 středních škol. Do okresního kola postoupilo třiadvacet soutěžících z pěti gymnázií a šesti středních odborných škol z celého okresu, nakonec soutěžilo dvacet žáků. Žáci řešili pěti úkolů a psali slohovou práci. Soutěž proběhla ve velmi klidné a příjemné atmosféře, porota se shodla na tom, že žáci projevili  tvůrčí přístup k úkolům a že se úroveň ve slohové části velmi zlepšila oproti minulým ročníkům.

Do krajského kola, které se koná ve dnech 9. a 10. dubna 2014 v Pardubicích, postupují tři nejlepší řešitelky. První se umístila Lucie Černá   z gymnázia v Moravské Třebové, druhá byla Eliška Hajská   z gymnázia ve Svitavách a třetí Mariana Adamczyková   z VOŠP a SPGŠ v Litomyšli.
Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

ŠTĚPÁNKA PROCHÁZKOVÁ, garant okresního kola II. kat.