Podnik na zpracování starých pneumatik na Pohodlí lidé odmítají. Depolymerizaci starých pneumatik chce v bývalém areálu radiokomunikací do dvou let vybudovat společnost Lamione SE z Brna. Na projektu pracuje roky. Firma má souhlasy odboru životního prostředí i výstavby, Pardubického kraje, hasičů a chystá žádost o stavební povolení.

EIA ANO, NEBO NE?

Nyní se čeká na rozhodnutí stavebního úřadu v Litomyšli. „Do 1. října má investor doplnit svoji žádost na stavební úřad a pak krajský úřad posoudí dokumentaci, zda bude EIA (posuzování vlivů na životní prostředí, pozn. red.), nebo ne,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Město se přihlásilo jako účastník stavebního řízení, ani v tomto bodě ale ještě není rozhodnuto. A stále není ani jisté, zda projekt za 100 milionů korun dostane potřebná povolení. Investor chystá informační web, který slíbil na jaře na veřejném jednání v Čisté. Podle informací Deníku zatím není v provozu ani podobná „spalovna“ na Moravě ve Velkých Pavlovicích.

Představitelé Litomyšle, Čisté, Pohodlí a Nové Vsi navíc jednají se zástupcem investora o pojistkách, které mají v případě, že by projekt dostal zelenou od úřadů, zajistit co nejmenší dopady na obyvatele a životní prostředí. „Připravujeme memorandum, jehož cílem je zachování zdraví, životní úrovně, kvality bydlení a životního prostředí v přilehlých obcích. Memorandum mimo jiné řeší závazné spuštění zkušebního provozu s průběžným měřením znečištění ovzduší,“ dodal Brýdl.

K podpisu memoranda ovšem dojde pouze v případě, že úřady udělí investorovi všechna povolení a dojde ke stavbě „spalovny“. „Nejraději bychom ale byli, kdyby na Pohodlí nic takového nevzniklo,“ podotkl starosta Litomyšle.

Firma chce zařízení v Pohodlí vybudovat nejpozději v první polovině roku 2021. Chemické procesy mají probíhat bez přístupu vzduchu a podle investora má indukční ohřev minimální dopad na životní prostředí. „Zařízení je velké asi jako čtyři lodní kontejnery. Máme systém jištění, a to včetně automatického hašení a dalších bezpečnostních prvků. V turbínách budeme spalovat plyn, takže pro okolí je to něco jako větší kotelna,“ uvedl investor Rajmund Pavla.

Projekt už má malou EIA, to ale nemusí stačit. Na tahu je stavební úřad v Litomyšli a jasno bude v říjnu.