Na projektu spolupracuje městský úřad, studenti místního gymnázia a nezisková organizace CI2. „Cílem je zjistit zejména míru spokojenosti obyvatel 
se životem, jejich způsoby dopravy a vnímání přírodních ploch. Obdobné šetření probíhá i na jiných místech ČR," uvedla Zuzana Pustinová, tisková mluvčí města. Akce začala v polovině května a na konci téhož měsíce by měla skončit. Organizátoři plánují získat odpovědi čtyři sta padesáti dospělých respondentů. S tím jim pomáhají studenti Gymnázia Svitavy, kteří data zaznamenávají.

„Vybrali je pravděpodobně z toho důvodu, že před několika lety pro město dělali podobný průzkum názorů. Nedávno se také zapojili do obdobné akce pro odbor dopravy. Asi se osvědčili. Na základě oslovení jsem zašel mezi studenty třetího ročníku, neboť těm je osmnáct let, a celkem se jich přihlásilo jedenáct," sdělil ředitel školy Milan Báča. Studenti se před dotazováním prokazují speciálním průkazem a pracují až po ukončení výuky. „Město jim zaplatí asi třicet tisíc korun," upřesnila Zuzana Pustinová. O zbytek částky se nemusí starat. Potvrdil 
to Josef Novák z CI2. „Město platí mzdu tazatelů. Zpracování výsledků je hrazeno z grantu. Kdybych je měl vyčíslit, vešli bychom se asi do osmdesáti tisíc korun," dodal. Organizace pro Svitavy pracovala již v minulosti.

Problémy jsou vždy

„Svitavy se dané problematice věnují řadu let. Naše spolupráce na těchto otázkách trvá od roku 2005. Stejné šetření jsme ve městě uspořádali před čtyřmi lety. To současné na něj navazuje a bude zajímavé výsledky na stejné otázky porovnat. Vedení města uvidí, jak jsou lidé spokojeni. V jaké oblasti více a kde naopak méně. To pak poslouží pro lepší směřování kroků. Druhou část dotazníku, zaměřenou na mobilitu obyvatel, využijí plánovači v dopravě. Třetí, zaměřenou na hodnocení přírody, uplatní na odboru životního prostředí," upřesnil 
Josef Novák.


Získat odpověď více než čtyř stovek respondentů nebude ani pro proškolené gymnazisty nic snadného. „Pokud jde 
o samotné dotazování, tak problémy nastanou vždy. Je řada lidí, kteří se nechtějí zapojit a odpovídat. Pak řada lidí, kteří odpovídat chtějí, ale jejich postoj je vyhraněný 
až agresivní," dodal Josef Novák z CI2. Výsledky z projektu chtějí organizátoři prezentovat v červenci. „Prosíme oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli na položené otázky. Napomohou tak rozvoji města," vyzvala Zuzana Pustinová.