„Zájem mají především o praktické využití projektu včasné intervence, kamerový systém. Vyptávají se na propojení města, policie a dalších úřadů zabývajících se kriminalitou,“ dodává.

Zavedení projektů v praxi se už projevilo nejen v poklesu trestné činnosti. „Kladný ohlas jsme zaznamenali rovněž z výsledků sociologického průzkumu prováděného v našem městě,“ s uspokojením konstatujekoordinátor.