Po besedě od 18.30 hodin se bude konat mše svatá za účasti indických hostů. Patrick Edward Pinto je ředitelem charitního centra Asha a koordinátorem projektu Adopce na dálku v oblasti Bangalore. Bude vyprávět o tom, co chybí dětem z nejchudších indických rodin a jak vzdělání mění jejich životy. Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli za 19 let 6500 indickým dětem k lepšímu vzdělání.