Mnozí volají po místním referendu. Nejvhodnější termín se zdá shodný s předčasnými volbami do parlamentu.

„Ztotožňuji se s názorem, že je nesmyslné, aby devět lidí rozhodovalo za celou veřejnost,“ řekl David Šimek. Koncem března se zastupitelé shodli, že náležitosti referenda připraví úřad. „Pokud by mělo referendum proběhnout, tak by to bylo samozřejmě nejvhodnější v průběhu předčasných voleb do parlamentu,“ uvedl Jaroslav Klodner. Takové spojení považují za rozumné především z ekonomických důvodů rovněž ochránci přírody. Mají však obavu, že svitavští radní nestihnou včas připravit pro obyvatele města nejednostrannou a vyváženou informační kampaň. Sami nabídnou městským zastupitelům ještě besedu, která osvětlí jejich postoje a názory. „Kdy se ovšem zmiňovaná kampaň pro Svitavy uskuteční, zůstává otázkou. V září odborníci vyhodnotí podklady a v říjnu by už měli obyvatelé a zastupitelé rozhodovat? Město na kampaň bude tedy mít asi jeden měsíc,“ obává se Jiří Mach ze sdružení Rybák. Podle něj se informační kampaň možná ani nestihne.

Znění otázky

Rozhodující bude rovněž formulace otázky. Měla by sice znít jednoduše, ale musí obsahovat důležité informace o tom, co by případná realizace výstavby větrných elektráren přinesla obyvatelům Svitav. „To vše budeme vědět v červnu, kdy skončí měření větru a bude hotová studie proveditelnosti,“ sdělil místostarosta Jaroslav Klodner. Někteří ze zastupitelů chtějí proto svolat mimořádné veřejné zasedání, aby na přípravu všeobecného hlasování zbyl dostatek času.

Konání referenda zatím zastupitelé neschválili. Zato se již shodli, že v říjnu vyjádří souhlas, či nesouhlas s výstavbou větrných elektráren v katastru města.