Veterinární správa se již o chovy Libora Maňáka zajímá. Hrozí mu desetitisícové pokuty.

Pastviny Libora Maňáka se nachází v katastru Koclířova. „Stalo se, že mrtvý dobytek ležel v sousedství i čtyři nebo pět dní. Občané na to upozorňovali, ale nic se nedělo,“ tvrdí Eduard Mazanec. Na pondělní besedě, která se v obci konala kvůli záměru směny objektů obce s chovatelem Liborem Maňákem, dokonce kolovaly fotografie z posledních dní. Na pastvinách leží mrtvá zvířata. Dančí údajně zkrmovala divoká prasata.

O problému se ví

„Jsem se situací seznámen. V tuto chvíli vím, že se to děje. Přestože se podobný problém vyskytoval i v minulosti, reflektuji, že se chovatel o chovy stará. Nikde neleží kostry třeba dva roky staré. Navíc tato zima byla krutá a při takovém počtu kusů dobytku ve venkovním prostředí se nelze divit, že k úhynu dochází,“ uvedl starosta Jaromír Lenoch. Podle něj chovatel Libor Maňák problém vysvětlil tím, že se kvůli terénu a počasí k uhynulým zvířatům nemohl nikdo dostat, aby je odvezl do kafilérie. Sám chovatel byl včera velmi stručný. „K tomu není potřeba žádné vysvětlení. Mám nyní jednání na veterinární správě,“ sdělil Libor Maňák.

Právě veterinární správa se chovem Libora Maňáka nyní intenzivně zabývá. „Provedli jsme na místě šetření. Inspektoři vše zaprotokolovali. Zbývá objasnit další skutečnosti a čekáme na vyjádření chovatele,“ uvedl ředitel krajské veterinární správy Josef Boháč. Libor Maňák musí veterinární správě podat vysvětlení do pěti dní od převzetí dokumentů. Hrozí mu pokuta v řádech desetitisíců korun. Jméno Libora Maňáka není krajské veterinární správě tak úplně neznámé. V jeho chovech totiž zaznamenali veterináři nedostatky již v minulosti. Ty se ovšem týkaly označování zvířat.